Revisor og online regnskabsprogrammer

november 27, 2012

Dansk Regnskabsprogram er en international succes

Filed under: Regnskab — revisor @ 10:38 am
Tags: ,

Det danske regnskabsprogram e-conomic har vokset sig stort og stærkt i løbet af de sidste 2 år, og er nu oppe på mere end 60.000 brugere, det er muligvis det største online regnskabssystem på markedet, og bliver flittigt brugt af mere end 2000 revisor virksomheder og bogholdere.

KPMG, Ernst & Young og Deloitte mfl. bruger e-conomic

Det er ikke hvem som helst der anbefaler og bruger e-conomic regnskabsprogram listen indeholder bla. KPMG, Ernst & Young, Deloitte, Dansk Revision, pwc, Martinsen, Bierholm, BDO og RevisorGruppen Danmark. Grunden er naturligvis at det er et godt og robust system som løser den opgabe det er sat til at løse, at holde styr på dit regnskab og din bogføring.

Det smarte er også at e-conomic er et online bogføringsprogram, hvilket betyder at din bogholder eller revisor kan arbejde med dine regnskaber lige meget hvor de befinder sig, det er ikke nødvendigt at de sider på dit kontor for at de kan gøre deres arbejde. Du kan naturligvis også selv lave din bogføring og med e-conomic har du fordelen af at der er gratis telefon support hvor du kan få hjælp til at bogføre i programmet.

The International Data Corporation testede online regnskabsprogrammer

IDC testede online regnskabsprogrammer og her fandt de at e-conomic er i den absolutte top af regnskabsprogrammer, faktisk er der ikke længere nogen væsentlig forskel på at bruge et ofline regnskabsprogram eller et online regnskabsprogram, den største forskel er at du med online regnskabsprogrammer kan være sikker på at du altid har adgang til dine data, og at dit regnskab ikke pludseligt kan blive slettet fordi ser sker noget med den computer du har det på, der vil altid være en backup af dine regnskaber på flere forskellige servere rundt om i verden.

Reklamer

april 23, 2012

Revision i København

Filed under: revision — revisor @ 12:25 pm
Tags:

Hvor får man hjælp til revision i København?

Det er klart at de store revisor firmaer som Deloitte, KPMG, Ernst & Young og PricewaterhouseCoopers er til stede i alle store byer, men hvor finder man den førende revisions virksomhed i København? Og er det muligt at definere hvem der er den bedste revisor?

Der er dog nok ikke megen tvivl om hvem der har det mest impornerende københavnske kontor, her er KPMG langt  foran.

KPMG hovedkontor - revision og regnskab i københavn

februar 24, 2012

Årsregnskabsloven 2011 – Hvem kan fatte Årsregnskabsloven 2011???

Filed under: årsregnskab — revisor @ 8:27 am
Tags:

Årsregnskabsloven 2011 er simpelthen umulig at overskue, faktisk vil jeg gå så langt som til at påstå at der er meget få revisorer der fyldestgørende vil kunne forklare hvad Årsregnskabsloven indeholder, eller hvad den betyder for det enkelte firmas Årsregnskab.

617 sider om Årsregnskabsloven 2011

Man tror jo knabt at det kan lade sig gøre, men den er god nok, der er simpelthen nogle revisorer der har skrevet en pdf på 617 sider der skal gøre det nemere at overskue Årsregnskabsloven for 2011. Man kunne mene, at det faktum at der er 617 sider sandsynliggør at det selv med dette digre værk som hjælp, stadig ikke er helt nemt at danne sig et komplet overblik over Årsregnskabsloven, men det er da ret fantastisk at der er nogen der stiller dette værk frit til rådighed.

Her kan du kan finde pdf’n om indsigt i Årsregnskabsloven 2011

januar 18, 2010

Revision og regnskab – hvor finder du den rigtige revisor i København?

Filed under: moms,Regnskab,revision,revisionsvirksomhed,Revisor,skat — revisor @ 11:17 am

Der er sket en del efter at jeg startede denne blog, jeg er ikke længere Revisor elev, men er nu blevet rigtig revisor 😉

Jeg vil i den forbindelse gerne anbefale TimeVision revisionsvirksomhed i København til alle revisor relaterede opgaver så som regnskab, revision, moms, skat o.s.v.

Arbejdet som revisor lever fuldt ud op til mine forventninger, og jeg er glad for at det blev mit valg for mange år siden at arbejde med skat moms og regnskaber, det er faktisk meget sjovere end folk går og tror 😉

Du kan se mere via:

  • Regnskab i København
  • Revision i København
  • Budget i København
  • Skat, moms & afgifter i København
  • Værdiansættelse af virksomheder i København
  • Generationsskifte i København
  • Køb & salg af virksomheder i København
  • Etablering af virksomheder i København
  • Forretningsudvikling i København

september 20, 2008

Opsigelse af funktionærer

Filed under: opsigelse — revisor @ 7:36 pm
Tags: , ,

Der skal være en forudgående varsel

Arbejdsaftalen mellem arbejdsgiver og funktionæren kan ved opsigelse kun bringes til ophør efter forudgående varsel i overensstemmelse med nedenstående regler. Opsigelse fra arbejdsgiverens side skal være saglig, som hovedregel indledt med en skriftlig advarsel, eller rimelig og ske skriftlig med mindst:

– 1 måneds varsel – inden udløbet af 5 månender
– 3 måneders varsel – inden udløbet af 2 år og 9 måneder
– 4 måenders varsel – inden udløbet af 5 år og 8 måneder
– 5 måneders varsel – inden udløbet af 8 år og 7 måneder
– 6 måneders varsel – efter 8 år og 7 måneders ansættelse læs mere om opsigelse her

Hvordan fungerer virksomhedspant

Filed under: virksomhedspant — revisor @ 7:23 pm
Tags: , ,

Hvad er virksomhedspant

Virksomhedspant skal tinglyses for at opnå beskyttelse mod aftaler. Indehaveren af en erhvervsvirksomhed har for en række aktivtypers vedkommende, der kan være tale om kundetilgodehavender, varelagre, fabriksnye biler, driftsunventar og driftsmateriel, goodwill, domænenavne samt patent- og varemærkerettigheder mv, mulighed for samlet at at underpantsætte, hvad virksomheden ejer og fremtidig erhverver. Pantsætningen vil ikke være hinder for, at varelagreet mv. udskilles af virksomheden. På samme måde vil nye aktiver, som virksomheden indkøber, blive omfattet af virksomhedspant. læs mere om virksomhedspant her

august 20, 2008

Udvikling og opbygning af produkter og ydelser

Ansoffs vækstmatrix

De fleste virksomheder har som målsætning at opnå vækst, hvilket kan ske gennem udvikling og opbygning af produkter og ydelser.

Ansoffs vækst matrix er en model som opstiller forskellige strategiske muligheder for at skabe den ønskede vækst. Modellen tager udgangspunkt i virksomhedens produkter og markeder. Både produkter og markeder opdeles i henholdsvis nuværende og nye. Markeder skal i den forbindelse opfattes bredt, således at det både dækker specifikke kundesegmenter og geografiske markeder.

Udvikling og opbygning af produkter og ydelser til eksisterende markeder og kunder kaldes en produktudviklingsstrategi. Produktudviklingsstrategien stiller store krav til udviklings- og produktionsafdelingens fleksibilitet, kreativitet og innovative evner. Udvikling og opbygning af produkter og ydelser er en øget opgavekompleksitet virksomheden skal kunne håndtere.

Diversifikation

Udvikling og opbygning af produkter og ydelser til helt nye kundegrupper og markeder kaldes diversifikation. Ved anvendelse af denne strategi stilles der store krav til virksomhedens evne til at håndtere en øget kompleksitet i såvel omverden som i opgaverne.

En diversifikation indebærer at virksomheden flytter sig på to dimensioner samtidigt. Da Jysk i sin tid bevægede sig ind på rejsemarkedet via Larsen Rejser og da Harboe Bryggeri oprettede en kalkunfarm, var der tale om diversifikation.

Udviklings- og fokusprojekter

Filed under: udviklings- og fokusprojekter — revisor @ 6:57 pm
Tags: , ,

Udviklings- og fokusprojekter kan dreje sig om produktudvikling

Udviklings- og fokusprojekter vil i praksis kunne dreje sig om projektopgaver som produktudvikling, organisations og virksomhedsudvikling, IT-systemudvikling, afsøgning af nye markeder eller at være tænketank for organisationen. I sådanne udviklings- og fokusprojekter gælder vidensdelingsdefinitionen, idet der lægges vægt på inddragelsen af den menneskelige faktor, som grundlaget for udvikling og forandring.

Her er hverken mål eller midler kendt på forhånd, så ressourcebevidstheden er umiddelbart lav, mens der i sagens natur er tale om et højt risikomoment. Her er projektlederen en projektleder, i den forstand at projektet har vide rammer, og der er tale om at forme et projekt mere end at være formand eller koordinator. læs mere om udviklings- og fokusprojekter her

Definition af operationel strategi

Filed under: definition af operationel strategi — revisor @ 6:41 pm
Tags: , ,

Definition af operationel strategi

Når en virksomhed har gennemført en porteføjleanalyse og har klargjort sin mission, vision samt sine værdier, bør der opstilles nogle kontrete mål, hvilket en lig en definition af operationel strategi. Målene angiver retningen og ambitionerne med den videre strategiske planlægning.

Definition af operationel strategi er et udtryk for en ønsket fremtidig tilstand.

For både ledelse og medarbejdere er det af essentiel betydning at kende virksomhedens mål. Når succesrige erhvervsledere bliver anmodet om at sammenfatte centrale forudsætninger for succesrigt lederskab, er der et bestemt element, der næsten altid indgår i svaret – ambitiøse mål. Formålet med at opstille mål for virksomheden er at skabe et styrings og motivationsværktøj til brug ved planlægning, implementering og opfølgning. læs mere om definition af operationel strategi her

Strukturering af konkurrenter

Filed under: konkurrenter — revisor @ 6:24 pm
Tags: , ,

Indel konkurrenter i markeder

I forbindelse med indsamlingen af konkurrentoplysninger vil man ret hurtigt skulle tage stilling til, hvorledes disse data skal struktureres.

Det vil være en god ide at inddele ens konkurrenter i relevante markeder. Det kan være efter geografiske områder, brancher eller produkter – afhængigt af, hvilken virksomhed man arbejder i.  Herefter kan man se overordnet på de pågældende markeder.

Hvilke konkurrenter opererer på det pågældende marked. Hvor stor er totalmarkedet, og hvor store er de omtrentlige markedsandele for de forskellige udbydere. Det vil i denne sammenhæng være en god ide at udarbejde matrix tabeller for de væsentligste produktområder eller markeder. læs mere om konkurrenter her

Næste side »

Blog på WordPress.com.