Revisor og online regnskabsprogrammer

juni 28, 2008

Værdiansættelse af aktiver

Filed under: Værdiansættelse — revisor @ 10:31 pm
Tags: , ,

Værdiansættelse af materielle anlægsaktiver

Reglerne for værdiansættelse af aktiver er meget forskellige, alt afhængig af hvilke typer aktiver der er tale om. Børsnoterede aktier værdiansættes til kursværdi og unoterede aktier og anparter fastsættes til handelsværdien. Kendes denne ikke, kan følgende vejledende hjælperegel anvendes – værdien beregnes som summen af værdierne af de enkelte aktivposter minus de respektive gældsposter i selskabet. Den således opgjorte værdi tillægges værdien af goodwill. Opgørelsen sker på grundlag af selskabets indre værdi i seneste årsregnskab med følgende korrektioner: 1. fast ejendom: Den regnskabsmæssige post erstattes med seneste ejendomsvurdering. 2. associerede selskaber: Beholdningen af unorterede aktier/anparter i associerede selskaber medtages til værdien opgjort efter hjælpereglen, når handelsværdien er ukendt. 4. udskudt skat: Beregnet udskudt skat medtages og reguleres i henhold til hjælpereglen. 5. egne aktier: En eventuel bogført værdi af egne aktiermedtages ikke i værdiansættelse.

Værdiansættelse af goodwill

Goodwill skal som udgangspunkt værdiansættes til handelsværdien. Den kan normalt aftales frit, hvis der er tale om uafhængig parter. Hvis der derimod er tale om en handel mellem to parter, der ikke er uafhængige, kan andre hensyn spille ond. Derfor har ligningsrådet udarbejdet en vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill. Grundlaget for disse beregninger er de regnskabsmæssige resultater før skat i de seneste tre regnskabsår opgjort efter årsregnskabslovens regler.

Reklamer

Skriv en kommentar »

Endnu ingen kommentarer.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

Skab en gratis hjemmeside eller blog på WordPress.com.

%d bloggers like this: